free html templates

400.000'i aşkın uygulama ! 
Personel seçiminde mutlak başarı :-)

Türkiye normlarına göre hazırlanmış tek yerli ve milli mesleki yönelim bataryası.

2010 yılında İnsan Kaynakları sektörüne yeni bir soluk getirmek için kurulan şirketimiz uzmanlık alanı olarak ölçme değerlendirmeye yönelmiş ve bu alanda çok önemli adımlar atmıştır. Türkiye’nin ilk ve tek mesleki yönelim bataryasını geliştirmiş ve alanında benzersiz bir ürün ortaya çıkarmıştır. 

Türkiye’nin ilk ve tek mesleki yönelim bataryası Promeva, üç ayrı envanterden oluşturulan tek raporu ile ihtiyaca uygun personelin seçiminde, bireysel performans değerlendirmesinde, branşlaşmada, terfi seçiminde, eğitim ve kariyer planlamasında kullanılan ve mutlak başarı sağlayan yegane araçtır.
Promeva Mesleki Yönelim Bataryası, Uzmanlık alanlarına yönelik geliştirilmiş ölçekler ile 400.000’i aşkın kişi üzerinde başarı ile uygulanmıştır. Türkiye'de hizmet veren yabancı çözümlerin aksine, yurt dışından tercüme edilen bir envanter olmayıp tamamen Türk kültür ve normlarına göre geliştirilmiştir.

TEST HİZMETLERİMİZ

 1. Mesleki Kişilik Envanteri: Beş faktör kişilik kuramına uygun geliştirilmiş adayın mesleki temel kişilik özelliklerini ölçen likert türünde 5 eşel üzerinden hazırlanmış bir envanterdir. Test 120 sorudan oluşmaktadır ve süre sınırlaması yoktur. Beş faktör kişilik modeli; duygusal denge, dışadönüklük, açıklık uyumluluk, ve sorumluluk boyutlarıyla tanımlanır. Her özelliğin altında 6 adet alt faktör bulunmaktadır. Bu 6 alt faktörün ortalaması her bir ana faktörün kişilik özelliğini belirlemektedir. Alt faktörlerin soru madde sayısı 4 iken, özellikler toplam 24 madde ile ölçülmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen dökümanı indirin.
 2. Mesleki Eğilim Testi:  Bireylerin mesleki ilgilerinin ölçülmesi konusunda 11 ayrı meslek alanında ilgileri belirleyen beşli likert türünde hazırlanmış bir ölçektir. Bu ölçek toplam 176 sorudan oluşmaktadır ve bireylerin en fazla ilgi duyduğu meslek grubundan en az ilgi duyduğu meslek grubuna kadar sıralama yapmaktadır. Batarya işlemlerinde en fazla ilgi duyulan ilk üç meslek grubu değerlendirmeye alınmaktadır. Testin süresi sınırlı değildir. Ayrıntılı bilgi için lütfen dökümanı indirin.
 3. Genel Yetenek Testi: Prof. GARDNER zekayı yeniden tanımladı. Ona göre zeka, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür, yaşadığınız toplumda faydalı şeyler yapabilme kapasitesidir. Her insan sahip olduğu zekalarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir. Zeka, yaşam boyu karşılaşılan farklı durumlarda problemleri çözme ve yeni ürünler ortaya çıkarma kapasitesidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen dökümanı indirin.

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Firmamız, ölçme değerlendirme yanında üst süzey akademik kadrosuyla eğitim hizmetleri de sunmaktadır. Eğitim hizmetlerimiz şunlardır :
 • İletişimin Pin Kodları 
 • Mimar Liderlik
 • Birimler ve Kişiler Arası Çatışma Yönetimi
 • Kurumlarda Duygusal Emek
 • İnovasyon Kültürü Eğitimi
 • İnovasyon Atölyesi (Uygulamalı Çalışma)
 • Kurumsal Gelişim İçin Yaygın Outdoor Eğitimi
 • Akıl Oyunları ve Dramatizasyon Uygulama Eğitimi

İletişim

Tel:
+90 535 9245768
+90 532 4850509

E-posta:
info@promeva.com.tr


Promeva İnsan Kaynakları Ltd.
İstanbul Aydın Üniversitesi
Incubation İstanbul Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi
Küçükçekmece / İSTANBUL

İnsan Kaynakları Bülteni

Aylık olarak yayımladığımız bültene abone olmak için lütfen e-posta adresinizi bizimle paylaşın.